Valdresshingel. Viser også luftehatt og heldekende pipe.